” E Y A U S T U L I N G A P “

1)
Inglamu mo kapilan pa, sumangid dalan daka ikit,
E ku balu nanung sangkan kabud naku dinalakit
At ban e ku maulatang makiyagnan kekang pilit
Kunwari mong pasyuk-pasyuk kambe ning maina kung dalit.

2)
Pegsikapan, pekibaluan.. king facebook ing keyang lagyu
Kararagling mig-friend request, at tinggap ne ing pamun ku
Pengalkal ke ing profile na’t nalben reng keyang letratu
At ban e ke akalingwan ‘nabe kune king friends list ku.

3)
Anya manibat kanita, megumpisa kung mengarap
At magparasakali kung.. e yamu metung paninap
Uling misan ining pusu, mengulila ne keng lingap
Inya mibalut king kanlap, ing lugud a misna kalyap.

4)
Asna ku king kakuswelu potang kaku magreply ne
Bistat man ken mung messenger, keng tula iyang karame
Anya ing ditak nang oras at ding kuentu nang darake
Panulu lang makapasno kening pusu kung malumbe.

5)
Ining belangkas kung kudta angu ya keng talambie ku
Menibat king delanan kung menalig ketang pangaku
Wa,ing palasa ning bigu anggang binit kinaul ku
Angyang e ya ustu lingap, ing pilsintan kung maginu.

6)
Makanyan man ing milyari, ala naman palsalanan
King liguran kung misnang mal, ka-video king kalungkutan
Megtiwala kung lubusan inintindi ke kabilyan
Ngeni pala king pagkeran, e ya metung a ulunan.

7)
Nung ika ing makabasa, e mu ku sana pagsisti
King laman ning sinulat ku a mengari nang palsimi
A sikluban ning diwa ku ing pusu kung meduwagi
At saka nala pengurus reng pangakung alang silbi.

8)
Nganang Monico Mercado, sabla keti babo yatu
Dakal bage manaliwa, a magpabayu keng tau
Dapot nung mayap ka depat, at keti sulip lakwan mu
E yan basta malumpawi o kalingwan ing lagyu mu.

(neng WakaOjie Mangalindan Pena)
12 Disiembre 2022

This entry was posted in Palsinta, Poesia, Poeta Bagse Ning Kailugan, Poeta WakaOjie M. Pena. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *